Nieuws

Een toekomst te winnen

De verandering begint hier

Visie GroenLinks Uden voor 20182022

Wat vindt u belangrijk voor Uden?

In maart 2018 mag u weer stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen en daarmee bepaalt u welke kant Uden op gaat. GroenLinks doet mee aan de komende gemeenteraadsverkiezingen omdat er iets te kiezen is. Uden is een mooie plek om te wonen en te recreëren, maar we hebben een toekomst te winnen. Voor onszelf, voor onze kinderen. GroenLinks wil Uden veranderen en wil de burger de stem geven!

Voor de veranderingen; 'lees verder'.

Kandidatenlijst Vastgesteld

Team voor verandering Uden GroenLinks

Tijdens de ledenvergadering op 18 december is de definitieve lijst van de kandidaten van GroenLinks voor de gemeenteraadsverkiezingen 2018 vastgesteld.

Lees verder