Uitgelicht

Plattegrond-Uden
Uden gemeente

Wil jij ook dat GroenLinks in Uden een verandering inzet met...

Duurzame punten: 

 • Er komt een Convenant Duurzame Samenleving
 • Geen commercialisering van de Maashorst
 • Samen met de boeren komen tot een duurzame landbouw
 • Verduurzaming (huur)woningen en woningbouw
 • Innovatieve aanpassingen N264
 • Voorkeursbeleid schone en duurzame bedrijven
 • Goed duurzaam gedrag belonen
 • Bevorderen circulaire economie
 • Uden Centrum autovrij

Ontspannen samenleving:

 • Burgerinitiatieven leefbaarheid in straten, wijken en buurten faciliteren
 • Sociale samenhang in straten, buurten en wijken bevorderen en zo nodig faciliteren
 • Meer buitensportactiviteiten in de wijken
 • Kunst en Cultuur
 • Jeugd en Jongeren
 • Gemeentelijke Participatie en Burgerschap
 • Openbare Orde en Veiligheid
 • Winkelcentrum Uden

Modern Solidair Uden:

 • Actief begeleiden van mensen met een kleine beurs
 • Minima ondersteunende maatregelen direct toepassen
 • Innovatief, sociaal beleid met kansen voor iedere burger
 • Meer mogelijkheden bieden aan langdurige baanlozen voor eigen initiateven
 • Jeugd en jongeren niet de dupe laten zijn van sociale situatie ouders
 • Tegengaan sociaal isolement
 • Uden gastvrij voor mensen die voor oorlog en geweld vluchten
 • Discriminatie, seksisme, racisme en andere actief tegengaan
Team voor verandering Uden GroenLinks
#GroenLinks Teamvoorverandering

Tijdens de ledenvergadering op 18 december is de definitieve lijst van de kandidaten van GroenLinks voor de gemeenteraadsverkiezingen 2018 vastgesteld.

“Het is tijd voor verandering in Uden. Met deze lijst geven we alvast een sterk signaal af. Een diverse lijst, zowel wat leeftijd als wat achtergrond betreft, waarmee we met het volste vertrouwen de campagneperiode in gaan.”, aldus afdelingsvoorzitter Ad van Driel.

De lijst wordt aangevoerd door Monique Kappé, die eerder door de kandidatencommissie voor werd gedragen als beoogd lijsttrekker. Tijdens de ledenvergadering is dit democratisch bevestigd.

            “Uiteraard ben ik super trots dat ik als lijsttrekker gekozen ben, maar ik ben nog trotser op het hele team. Elke kandidaat is zich aan het verdiepen in bepaalde onderwerpen, zoals milieu, duurzaamheid, ouderen, jeugd- en jongerenwerk, maatschappelijke en sociale problematiek, op cultureel gebied en sport, kortom op alle vlakken willen wij laten zien dat wij van GroenLinks weten waarover wij praten en ons GroenLinkse geluid ook in de gemeente Uden laten horen. Inmiddels zijn wij een hechte groep die graag met de Udense bevolking wil praten. Waar zitten de problemen en wat kunnen wij voor hen betekenen?”

            Op nummer 2 staat Genoveef Lukassen, Udense Dingenmaker. “Door slim beleid en vernieuwende maatregelen kan Uden duurzaam groeien. Een groene economie is beter voor de inwoners en schept ook nog eens banen. De gemeente Uden kan daarin nog meer een rol spelen. Door zelf het initiatief te nemen en samen met inwoners, maatschappelijke organisaties en bedrijven te werken aan een duurzame ontwikkeling. Op grote schaal met energieneutraliteit en groene energiebronnen, op kleine en grote schaal door minder verstening. Hoe meer fijnstof we af kunnen vangen met beplanting hoe fijner het blijft ademhalen en minder steen zorgt ook nog eens voor een betere waterhuishouding, droge voeten en blijere beestjes.”

            De derde plaats wordt bezet door Zübeyir Özay, tevens de jongste op de lijst. “Ik vind het belangrijk dat iedereen de mogelijkheid krijgt om zichzelf te ontwikkelen ongeacht zijn of haar religie, leeftijd of land van herkomst. zodoende wil ik mezelf sterk maken binnen de politiek omtrent sociale zaken en de ontwikkeling van de jeugd.”, aldus Özay.

            Van Driel: “We zijn al een tijdje aan de weg aan het timmeren. Deze vaststelling betekent voor ons een startschot voor een mooie campagnetijd waarin we de kiezers uit de gemeente Uden willen overtuigen dat het anders kan. De gemeenteraadsverkiezingen zijn belangrijker dan ooit, zeker met de toegenomen hoeveelheid taken die de gemeente heeft gekregen. We gaan ons heel hard inzetten en laten zien dat het eerlijker, duurzamer en menselijker kan in Uden.”

Zaterdag 2 december Lekkere warme soep en een gesprek...  bij de Drossaard 11:00

Kom met ons op zaterdag 2 december een bekertje warme soep eten en ga met ons in gesprek over een groenere en socialere toekomst in Uden, bij de Drossaard om 11:00 uur.
Het is koud vandaag, tijd om de mensen te verblijden met een warm bekertje soep. Een gesprek over het bekertje en over duurzaamheid. Goede ideeën voor Uden delen. Een innovatief, sociaal beleid met kansen voor iedere burger. Meer mogelijkheden creeëren betreffende de woningbouw voor jongeren en ouderen. Maak meer gebruik van leegstaande bedrijfspanden. 
We laten ons niet alleen in verkiezingstijd zien. We willen laten blijken dat we ook buiten de verkiezingen om het gesprek aan willen gaan over de samenleving en de maatschappij. Zo willen we uiteindelijk echte verandering in gang zetten!

Huis aan Huis actie Uden
Klaar voor de start voor de huis aan huis gesprekken.

Daar stonden we dan, aanvankelijk terughoudend voor onze eerste
Huis-aan-Huiscampagnedag deze periode.