Samen zorgen voor een duurzame samenleving

GROENLINKS staat voor een schone en duurzame samenleving en economie.

GROENLINKS gaat het initiatief nemen tot een allesomvattend DUURZAAM UDEN, een overeenkomst waar gemeente, bewoners, publieke instellingen, ondernemingen, de landbouw en milieugroepen gezamenlijk komen tot een schone samenleving en economie.

  • De gemeente geeft het goede voorbeeld en koopt vooral in bij bedrijven die duurzaam produceren en dit ook uitdragen;
  • De gemeente kiest voor een eigen duurzame werkmethode; bijvoorbeeld met zoveel mogelijk electrisch aangedrevenvoertuigen.
  • De gemeente koopt groene energie in;
  • Gebruik van papier, vervuilende materialen worden zoveel mogelijk beperkt. Het gemeentehuis stelt elk jaar doelen voor een duurzaamheidsmeter vast. Hierin wordt  aangegeven wat het gemeentehuis doet aan duurzaamheid en schoon werken;
  • Initiatieven van medewerkers van het gemeentehuis om duurzamer en schoner te werken worden 'beloond';
  • Waar mogelijk, versimpelt de gemeente (en provincie) de procedures voor groene projecten.
  • Uden moet in de duurzame overeenkomst doelstellingen stellen, die streven naar een DUURZAAM UDEN. In samenwerking met de bewoners en allerlei partners moet er een jaarlijkse doelstellingen en verantwoordings rapport verschijnen.