Leefbaarheid

Burgerinitiatieven leefbaarheid in straten, wijken en buurten ondersteunen

Participatie in de buurten en wijken moet gericht zijn op deelnemen, ontmoeten en zelfontplooiing. De buurt en/ of wijk mag bruisen van activiteit. Zodat mensen met elkaar in gesprek gaan, met elkaar de buurt 'eigen' maken, nieuwe en oude bewoners elkaar snel leren kennen. Bewoners kunnen zelf initiatieven hiertoe aangaan, de overheid moet deze vormen van participatie zo nodig ondersteunen.

GROENLINKS staat voor een samenleving, waar mensen in straten, buurten en wijken veel meer met elkaar de eigen leefomgeving kunnen bepalen. Ideeën in een straat, buurt of wijk op het gebied van samenhang, verfraaiing, veiligheid, kinden ouderenvriendelijkheid moeten door de gemeentelijke overheid waar nodig gefaciliteerd worden. Ondersteuning door kennis, materialen en in een enkel geval financiën, gaat onder de gemeente vallen. Waar mogelijk kan het bedrijfsleven, welzijns-en onderwijsinstellingen, de woningcorporatie en anderen samenwerkingsverbanden aangaan met straten, buurten en wijken.