Actief begeleiden van mensen met een kleine beurs

Voor GroenLinks staat voorop dat iedereen moet mee kunnen doen aan de Udense samenleving en dat drempels op grond van financiën, religie, geaardheid, afkomst en cultuur, of beperking, worden weggehaald.

We werken samen aan zekerheid Iedereen wil zekerheid, eerlijk loon en delen in de welvaart. Iedereen wil zinvol werk doen, werk waar je trots op bent en dat door de samenleving gewaardeerd wordt. Werk verbreedt je blik en emancipeert. Daarom investeert GroenLinks in economische vernieuwing en werkgelegenheid. We willen dat de gemeente zorg draagt voor innovatieve ideeën om banen en werk te creëren voor mensen met weinig kansen en breiden scholingsmogelijkheden uit.

GroenLinks wil nieuwe solidariteit organiseren. We moeten weer voor elkaar gaan zorgen, opdat iedereen vertrouwen kan hebben in de toekomst. Mensen die het nodig hebben, zoals gehandicapten en ouderen, hebben recht op fatsoenlijke zorg. Als je je baan kwijtraakt, als je als zzp’er arbeidsongeschikt raakt, als je met pensioen gaat, dan moet je verzekerd zijn van inkomen en zorg. Je moet de kans krijgen om weer aan de slag te gaan. Dat laten we niet aan de markt over. Dat is een kerntaak van de overheid en een verantwoordelijkheid van ons allemaal.