Sesterpark Blog
Sesterpark Blog 'Foto van Anneveldt Multimedia'.

'Sesterpark' Uden Zuid

Sesterpark; 'een ontmoetingsplaats voor de gemeenschap'.

Stadsparken

Het ideale beeld van wonen voor GroenLinks Uden is in een groene wijk. Naast duurzame woningen houdt dit ook in dat er veel parken in de directe omgeving aanwezig zijn. Zo’n park ziet er niet alleen leuk uit, maar het is ook een ontmoetingsplaats voor de gemeenschap. Het Sesterpark is hier een zeer goed voorbeeld van. Daarom is GroenLinks Uden voor het behoudt van het Sesterpark. Dit houdt in: het wandelpad zoals het er nu ligt blijft liggen, de bloementuin blijft op zijn huidige locatie en ook het voetbalveld blijft liggen.

Transparantie

Momenteel is er in de gemeente veel misgegaan in de communicatie naar de gemeenschap van Uden-Zuid. Dit komt doordat de plannen niet transparant zijn. GroenLinks Uden wil hier verandering in brengen. De plannen zullen worden gedeeld met de gemeenschap voordat er definitieve besluiten genomen worden. Daarnaast zal GroenLinks Uden ook vaak langsgaan bij de mensen thuis om adviezen te vragen. Want wie weet er nou beter wat er speelt dan de bewoners zelf?

Woningtekort

In Uden heerst er momenteel een groot woningtekort. Dit wil GroenLinks Uden oplossen, samen met de andere partijen in Uden. Dit is een punt waar alle partijen het mee eens zijn. De verschillen tussen de partijen zitten in het soort woningen en ruimte waar deze gebouwd worden. GroenLinks Uden wil  nieuwe  energiezuinige woningen voor starters en huurders, in een groene omgeving.  

Concreet voor het Sesterpark betekent dit dat er wel gebouwd wordt, maar dit gebeurt alleen op de leegstaande grasvelden. De paden die er liggen zullen behouden blijven. Dit is belangrijk om de ontmoetingsplaats van de bewoners in Uden-Zuid te behouden.