Nieuws over Monique Kappé Borrèl

Kandidatenlijst Vastgesteld

Team voor verandering Uden GroenLinks

Tijdens de ledenvergadering op 18 december is de definitieve lijst van de kandidaten van GroenLinks voor de gemeenteraadsverkiezingen 2018 vastgesteld.

Lees verder