voor de Column van Loek
Loek schrijft over GroenLinks Uden

Nieuws van Loek

GroenLinks doet mee aan de gemeenteraadsverkiezingen van 2018.
We zijn er klaar voor!

Hoe ziet de organisatie van de verkiezingsdeelname van GroenLinks eruit?

De gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018 beginnen in de afdeling van GroenLinks Meijerij-Maashorst, waar Uden onder valt, te leven. De vertegenwoordigers van de verschillende gemeenten in deze regio spraken begin juni hun goedkeuring uit om in vier plaatsen met eigen kandidaten aan deze verkiezingen mee te doen. GroenLinks moet niet alleen het groene en sociale geluid geven in de raden van grote en middelgrote steden, maar zeker ook van groot belang is dat de partij stem geeft aan dit unieke geluid op het platteland. Het is op het platteland waar de aloude macht van het CDA en de VVD stelselmatig de belangen van de commercie voorrang heeft gegeven en waar duurzaamheid en vergroening op een laag pitje staat en de afbraak van de sociale cohesie het meest zichtbaar is.

Voor de vier plaatsen binnen onze regionale afdeling vraagt deelname aan de gemeenteraadsverkiezingen veel van de weinige actieve leden die elk van de afzonderlijke subafdelingen kent. Het vele werk dat verzet moet worden schrikt veel leden af en het wordt steeds moeilijker om sympathsanten van het GroenLinkse gedachtengoed mee te krijgen om de kar te trekken. En toch hebben ook de leden van de Udense afdeling uit volle overtuiging het besluit genomen om te gaan voor de politieke invloed in onze gemeente.

Binnen de afdeling zijn in korte tijd het KernTeam (KT), het CampagnieTeam (CT) en de KandidatenCommissie (KC) uit de grond gestampt. Bovendien is de ProgrammaCommissie (PC) de afgelopen anderhalve maand veelvuldig bij elkaar geweest om het concept verkiezingsprogramma te schrijven.

Het KT komt sinds oktober 2016 bijna wekelijks bij elkaar en heeft de voorbereidingen  getroffen om deelname aan de verkiezingen mogelijk te maken. Dit goed gedaan hebbende zijn de huidige taken van het KT vooral gericht op het regisseren van al die verschillende commissies en groepen.

Het CT heeft een belangrijke taak in het werven van zoveel mogelijk burgers om op 21 maart 2018 de gang naar de stembus te maken en het hokje bij de lijst van GroenLinks rood te kleuren. Het is de bedoeling om in de komende maanden zoveel mogelijk met Udenaren in gesprek te gaan en kenbaar te maken dat GroenLinks een goede keuze is om hen te vertegenwoordigen in de gemeenteraad. De lat ligt hoog: hoewel het bijna onmogelijk lijkt, willen we minimaal de 1655 stemmers ‘binnenhalen’ die tijdens de afgelopen Tweede Kamerverkiezingen in de gemeente Uden op GroenLinks hebben gestemd. Het is een streven, maar zonder een gezonde ambitie geen politieke moed!

De KC zal gesprekken gaan voeren met de mensen die zich kandideren voor een plek in de raad. We zijn als GroenLinks nieuw in Uden en zullen dan ook met een lijst meedoen waar veel nieuwe gezichten te vinden zijn. Het moet een lijst zijn waarop mensen staan die de kernwaarden van GroenLinks niet alleen onderschrijven, maar vooral ook in woord en daad uitdragen. Het moet een lijst waarop het nieuwe Uden heel zichtbaar is. Mensen die mee willen denken en beslissen over een sociaal, duurzaam, groen en inclusief Uden.

En dan is er nog de PC. Het meest opvallende aan deze club is wel dat de Udense afdeling het heeft aangedurfd om ook mensen in deze commissie op te nemen die geen GroenLinks achtergrond hebben, maar wel met de kernwaarden van onze partij sympathiseren. De bedoeling is dat deze commissie met een ambitieus verkiezingsprogramma komt waarin we een duurzaam, groen, sociaal en inclusief Uden beschrijven dat klaar is voor de toekomst.

GroenLinks doet mee aan de gemeenteraadsverkiezingen van 2018.
We zijn er klaar voor!