Introductie Programma
We gaan weer zorgen voor elkaar!

Introductie Programmapresentatie

We gaan weer zorgen voor elkaar!

 
We hebben de afgelopen jaren vastgezeten in een status quo waar dezelfde bestuurders telkens beslissingen maakten die niet altijd evenveel draagvlak hadden. Bovendien zetten wij als GroenLinks onze vraagtekens bij de transparantie van de besluitvorming en het dubbele werk wat ogenschijnlijk gedaan wordt. Kijk bijvoorbeeld naar de Land van Ravensteinstraat; net vernieuwd, maar onvoldoende doordacht waardoor het alweer op de schop moet. Of het klimaatbos: een stuk land dat ter compensatie van de Co2-uitstoot opgezet is. Nu lijkt het er sterk op dat het een parkeerterrein gaat worden. Of het foodcourt: een versteende entree van Uden en natuurgebied De Maashorst, vol fastfoodketens. In een tijd waarin onze kinderen steeds meer lijden aan overgewicht. En dat voor een gemeente die zich eens de groenste van Europa mocht noemen.Wij denken dat het anders kan. Wij denken dat het anders moet. En we gaan het anders doen. Dat moet, dat verdient Uden. Een socialer èn een groener Uden begint hier en nu.
GroenLinks Uden heeft de afgelopen tijd hard gewerkt aan een duurzaam en sociaal verkiezingsprogramma. De ambities zijn groot, en onze bereidheid tot samenwerken om deze sociale en duurzame punten te verwezenlijken is dat ook. We gaan ons de komende tijd keihard inzetten om de kiezers in de Gemeente Uden ervan te overtuigen dat er een alternatief is. Dat we verandering, werkelijkheid kunnen maken. Niet alleen Uden, maar ook Volkel en Odiliapeel nemen we mee in onze beweging.
 
- Wij willen een overeenkomst sluiten met gemeente, bewoners, publieke instellingen, ondernemingen, de landbouw en milieugroepen om zo gezamenlijk tot een schone samenleving en economie te komen. Hierin laten we zelf al zien hoe wij het graag zouden willen. We stellen een duurzaamheidsmeter op en we blijven de vinger aan de pols houden om een duurzamere samenleving te realiseren.
 
- Één van de mooiste gebieden van Uden is de Maashorst. Dit prachtige natuurgebied zorgt ervoor dat veel mensen kunnen genieten van de groene omgeving. Wij willen dit zo houden. We willen dit mooie natuurgebied niet zomaar te grabbel gooien en daarom willen we voorkomen dat het verder vercommercialiseerd.
 
- We gaan ons inzetten om de intensieve landbouw tegen te gaan. Boeren gaan gebukt onder een grote druk om tegen een lage prijs zo veel mogelijk te produceren. Willen we ervoor zorgen dat ze toekomstbestendig zijn, dan moet daar verandering in komen. Wij gaan boeren stimuleren een duurzame bedrijfsvoering te bewerkstelligen, waarin we dierenwelzijn, veiligheid en milieuvriendelijkheid voorop hebben staan.
 
- We willen de storting van grofvuil in de milieustraat niet bestraffen. Om te voorkomen dat dit zomaar ergens wordt gedumpt, willen we herinvoeren dat de huishoudens in de gemeente Uden 2 keer per jaar grofvuil mogen inleveren.
 
- GroenLinks wil dat de circulaire economie de standaard wordt en niet het alternatief is. We gaan hergebruik van producten en materialen aanmoedigen, ruimte geven aan bewoners om hier initiatieven in te ontwikkelen en mee te denken. We moeten af van de grote mate en vanzelfsprekendheid van grootschalige en snelle consumptie en kijken hoe het anders en duurzamer kan.
We willen de inwoners van Uden ook meer ruimte geven voor initiatieven in de buurt. Wie kent de buurt beter dan haar bewoners? Dan weten de bewoners ook wat de buurt nodig heeft.
Dit meedenken over hoe Uden eruit moet zien willen we breder trekken. We horen tijdens de huis-aan-huis-bezoeken veel over de leegstand in het centrum. We willen de inwoners laten meepraten over de invulling van het centrum van Uden. Om te beginnen vindt GroenLinks dat we de auto’s uit het centrum zo veel mogelijk moeten weren: meer groen, minder blik.
 
- Er moet een sociaal beleid opgezet worden met kansen voor iédere burger. Niemand in Uden zou in een sociaal isolement moeten leven of gebukt moeten gaan onder armoede. Zeker de kinderen niet. Dit willen we bijvoorbeeld doen door invoering van een culturele pas. We gaan kijken of er behoefte is aan een voedselbank en gaan ervoor pleiten dat de gemeente en instellingen een gerichte aanpak bewerkstelligen.
Binnen dit sociale beleid vinden wij ook dat Uden een gastvrije houding moet aannemen ten opzichte van vluchtelingen uit geweldsregio’s en ze een veilige plek gunnen.
 
- Cultuur vinden wij belangrijk en onderscheidend voor Uden. We willen een Fablab initieren waar kunstenaars, ondernemers en ambachtsmensen gebruik van kunnen maken. Kijk naar de Misfits: voor creatieve ondernemers faciliteren we de ondernemingszin.
 
- GroenLinks wil naar een gemeente die geloofd in de kracht van de burgers. Die ondernemingszin en creativiteit stimuleert. Een bruisende, actieve gemeente waar we openstaan voor elkaar. Een gemeente zijn die nu echt zaak maakt van duurzaamheid en vergroening. Een solidaire gemeenschap, waar iedereen telt, ongeacht zijn of haar afkomst, religie, sekse, sociale status.
We gaan weer zorgen voor elkaar!