huurders en verhuurder
Huurders en verhuurder

Huurbeleid Uden

Waarom GroenLinks het goed vond dat het stuk opinie nota ‘huurwoningen en huurbeleid’ van de SP van de agenda afgehaald werd.

 

We begrijpen dat mensen verbaasd kunnen zijn over deze keuze van GroenLinks.
Is de vrijheid van meningsuiting dan niet belangrijk?
En zijn de mensen die sociaal huren dan niet belangrijk genoeg voor GroenLinks?
JA natuurlijk wel!

Waarom hebben wij dan toch tegen gestemd?

We hebben veel uitgezocht, werk, tijd en overleg gestoken in deze nota ‘huurwoningen en het huurbeleid’. Wij waren er klaar voor. Wat ons verraste was de grimmige discussie die er tijdens de vergadering direct was.
Ondanks onze grondige voorbereiding gaf dit meteen het gevoel dat het op deze manier bespreken van het stuk geen recht zou doen aan het werkelijke probleem. Wij verwachtten een welles nietes spelletje wat meer over politiek, dan over de problematiek van huurders zou gaan.

We moesten heel snel beslissen of we hierin mee wilden gaan en besloten dat dit niet verstandig was.

Wij vinden het onderwerp sociale huurwoningen en Area heel belangrijk!
Wij hebben daarom al eerder om de heroprichting van ‘de raadswerkgroep Area’ gevraagd.
In deze werkgroep zitten leden van de raad, Area en de bewonersraad.
Hier werd tijdens de bespreking van het agendapunt door andere partijen ook op gewezen. We vertrouwen erop dat deze raadswerkgroep er weer zal komen. Een plek waar we echt met elkaar kunnen praten over de problemen.

Dat wij tegen stemden betekent zeker niet dat wij niet opkomen voor huurders.
Het huurbeleid volgen we heel kritisch, en we denken daar zeker niet licht over.
Het betekent dat wij in alle openheid met elkaar, en op een opbouwende positieve manier in overleg willen met alle partijen. Dat was niet wat wij gisteren verwachtten.

Wij gaan op korte termijn alsnog in overleg met een aantal partijen. We pleiten ook voor een snelle opstart van de raadswerkgroep met alle belanghebbenden. Verder vinden wij dat wat daar besproken wordt openbaar moet zijn.

(Tijdens de commissievergadering van 21 juni stond er een opinie nota ‘huurwoningen en huurbeleid’ van de SP op de agenda. Tijdens de bespreking van de agenda werd voorgesteld dit belangrijke onderwerp van de agenda af te halen. Tijdens de stemming gaven wij als GroenLinks er ook de voorkeur aan het onderwerp van de agenda af te halen.)